תקנון ותנאי שימוש

תקנון זה וכן תכנים באתר קולומבוס כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומכוון לבני שני המינים במידה שווה.

  1. שימוש אישי כל משתמש אשר רכש גישה לחוברות או מוצרי קולומבוס-קידס יוכל להורידם למחשב פעם אחת בלבד. 

  2.  התכנים באתר: חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להשתמש בכל דרך שהיא בכל תוכן ומידע מתוך האתר ו/או המבחנים, לרבות באתר אינטרנט אחר, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. אין להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד', שנועדו לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור באופן אוטומטי של מידע ותכנים במערכת.

  3. אחריות: האתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה משימוש במוצרי אתר קולומבוס-קידס. 

  4.  שימוש במידע פרטי המשתמש אתר קולומבוס-קידס יהיה רשאי לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. כמו כן יהיה אתר מיחונן רשאי לעשות שימוש במידע ולפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר יסבור כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתו.

  5.  פרטיות וCOOKIES אתר קולומבוס-קידס עשוי לאסוף מידע אודותיך ואודות אופן השימוש באתר באמצעות cookies ובאמצעות טכנולוגיות דומות. אתר מיחונן שומר לעצמו את הזכות לשלוח מידי פעם דיוור רלוונטי ללקוחות או למתעניינים או לאוכלוסיה המתאימה בכל אחת מהפלטפורמות של מיחונן או מכון פיינגולד.

  6. בהתאם לחוק "הספאם" המחייב את אישור הנמענים לקבלת הודעות, המשתמש מאשר בזאת לאתר קולומבוס-קידס ו/או מי מטעמו קבלת הודעות בדואר אלקטרוני ובאמצעים אחרים.

  7. גישה לאתר האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת ו/או הסבר. משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.

  8. ביטולים מדינות הביטולים היא על פי חוק הגנת הצרכן. ניתן לבטל את הרכישה עד 48 שעות מרגע אישור התשלום ובתנאי שלא בוצעה הורדת המוצר למחשב. הרשות לשימוש בחוברות של אתר קולומבוס קידס נרכשת לזמן מוגדר, ומובהר בזה כי כל הכספים שישולמו בגין רכישת הרשות לשימוש ישולמו מראש וכי לא יהיו החזרים של הכספים מכל סיבה שהיא. 

  9. שונות אתר קולומבוס קידס רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את אתר מיחונן ומקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט בעל הסמכות העניינית בבאר שבע, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.

  10. אופן הגעת החוברות: לאחר הרכישה יקבל הרוכש אישור הזמנה באתר ולמייל שהזין, עם קישורים להורדת החוברות שרכש למחשב. יש להוריד את החוברות דרך המחשב ולא דרך הטלפון הסלולארי. לאחר ההורדה, ניתן להדפיס את החוברת היורדת בפורמט PDF.

איזה כיף!
המוצר נוסף לעגלה :)

הידעת שכל המוצרים שלנו ניתנים להדפסה מיד לאחר התשלום, לאחר ההזמנה ניתן להכנס לאזור האישי ולהוריד את החוברות שהזמנתם